Gwybodaeth yr Ysgol

 

 

I lawrlwytho copi o'r Prosbectws 2020 - 2021 - cliciwch yma

 

Llyfryn trosglwyddo - cliciwch yma

Llawlyfr Dewisiadau - cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - click here

Calendr Digwyddiadau 2019 - 2020 - cliciwch yma

Llythyr Digwyddiadau 2019 - 2020 - cliciwch yma

 

I sylw Rhieni / Gwarchodwyr - Dyma ganllawiau talu ar-lein ynglyn â’r sustem di-arian cinio, gwisg ysgol / Addysg Gorfforol, gwersi offerynol a phob gweithgaredd arall sy’n gysylltiedig â’r ysgol. Bydd hyn yn weithredol o’r 3/12/18 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Canllawiau talu eich ysgol - cliciwch yma

Cofrestru ar gyfer y System Ddi-arian - cliciwch yma

Hysbysiad Diogelu Data, Mai 2018 - cliciwch yma

Ein gweledigaeth - cliciwch yma

poster

Rheolau Gwisg Ysgol a Gwisg Addysg Gorfforol - cliciwch yma

 

Bwletin i Rhieni - Hydref 2018 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Haf 2018 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2017 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Gwanwyn 2017 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2016 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2015 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Haf 2015 - cliciwch yma

 

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com