Croeso i Adran y Rhieni

Post Pic

'Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod i adnabod yr ysgol yn well drwy gyswllt a thrafodaeth gyda mi ac aelodau o'r staff ac y medrwch fanteisio ar y cyfleoedd i ymweld â'r ysgol.

Mae'n bwysig iawn ein bod ni, rieni ac athrawon, yn cyd-weithio er budd ein plant.

Dylai ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth fod yn sail i'n perthynas.


 

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

BWLETIN CANLYNIADAU BLWYDDYN 11

Trefniadau a Chanllawiau Ymarferol ar gyfer Casglu’ch Canlyniadau

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH
Annwyl rieni, warchodwyr a disgyblion, Mae’r Bwletin yma’n cynnwys gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi gasglu eich canlyniadau TGAU.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

clawr y llawlyfr


Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

 

 

 

 

 

Dehongli canlyniadau profion darllen a rhifedd
Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr - cliciwch yma

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com