CORFF LLYWODRAETHOL YSGOL EIFIONYDD 2018 - 2019

Enw:
Aelodaeth:
Mr Dewi Bowen Pennaeth
Ms Nerys Jones Cadeirydd
Cynghorydd Nia Jeffreys Awdurdod Addysg Lleol
Cyng Eirwyn Williams Awdurdod Addysg Lleol
Cyng E Selwyn Griffiths Awdurdod Addysg Lleol
Mrs Bethan Nickson Awdurdod Addysg Lleol
Ms Nerys Jones Aelod Cymunedol
Mr Dewi Lewis Aelod Cymunedol
Mrs Pat Williams Aelod Cymunedol
Mrs Catrin Roberts Athro Lywodraethwraig
Mr Roger Vaughan Athro Lywodraethwr
Mrs Nia Fon Lane (Is-gadeirydd) Rhiant-lywodraethwraig
Mrs Marian Grace Jones Rhiant-lywodraethwraig
Mrs Siwan Roberts Rhiant lywodraethwr
Mr Gareth Iddon Edwards Rhiant lywodraethwr
Mr Mark Jones Rhiant lywodraethwr
Miss Llio Meleri Dudley Cynrychiolydd Staff Ategol

 

Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com