Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2020

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs. Lyn Parry Hughes

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Celfyddydau Mynegiannol / Pennaeth Blwyddyn 7

 
Mrs. Eirian Môn Roberts

Pennaeth Iaith a Chymraeg

Mrs Mary Gwyn Pennaeth Saesneg.
Mrs. Bethan Mortimer Saesneg - Cyfnod Mamolaeth

Miss Elliw Haf

Pennaeth Ieithoedd Modern,
Pennaeth Blwyddyn 10.

Miss Elin Wallace

Ffrangeg - Cyfnod Mamolaeth

Miss Catrin Elan Roberts

Cymraeg a Saesneg / Cydlynydd Iaith a Llythrennedd
Miss Mirain Llyn Cymraeg a Saesneg - Cyfnod Mamolaeth
Mrs. Laura Hughes Cymraeg
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Miss Blodeuwedd Tegid Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mr. Cynan Glyn Gwyddoniaeth / Bywydeg
 
Mrs. Mary Baillot Pennaeth Mathemateg, Cydlynydd Rhifedd.
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Miss. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg,
Cydlynydd / Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Miss Sioned Mair Williams

Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol / Dylunio a Thechnoleg / Celf

Miss Alaw Teleri Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf
Mr. Roger Vaughan

Dylunio a Thechnoleg, Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd, ABaCh, Cydlynnydd BAC.

 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol / Pennaeth Blwyddyn 8
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Miss Llio Dudley

Cerdd / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd

Mrs. Gwenno Gibbard Bolton Addysg Gorfforol, Mathemateg.
Miss Lois Evans Addysg Gorfforol, Cyfnod Mamolaeth
Mr Gareth Patchett Addysg Gorfforol / Pennaeth Blwyddyn 10
 
Miss Elin Davies Cymhorthydd ADY.
Mr. Gareth Crowe Swyddog Cefnogi Cynhwysiad
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd ADY.
Mr. Sion Guto Jones Cymhorthydd ADY.
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd ADY.

Mr. Tomos Owen

Cymhorthydd ADY.
Mrs Ann Roberts Cydlynydd  ADY / Athrawes Gefnogol
Mrs. Lona Roberts Cymhorthydd ADY / Uwch Gymhorthydd Iaith
Mrs. Olwen Roberts Uwch Cymhorthydd
Miss Lia Roberts-Evans Cymhorthydd ADY.
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd ADY.
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd ADY / Uwch Gymhorthydd Iaith
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Rheolwr Busnes
Mrs. Katie Bailey Swyddog Cefnogi Ysgol – SIMS
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Miss Meleri Williams Swyddog Cefnogi Ysgol - Presenoldeb
Mrs. Jane Williams Technegydd TGCh
Ms Elin Thomas Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com